Bayi Özellikleri

İçerik Gizleme

Uygulamanın içeriğini görebilmek için giriş yapmaya zorlayabilirsiniz.

Bayi Ol Özelliği

Yeni bayi kayıtları alabilir, onayınıza göre uygulamanızı kullanıma açabilirsiniz.

Üye Grubuna Özel Ürün Gösterimi

Üye grubuna göre ürümlerinizi gösterip gizleyebilirsiniz.

Üye Grubuna Özel Fiyat Gösterimi

Üye grubuna göre ürün fiyatını farklı gösterebilirsiniz.

Üye Grubuna Özel Fiyat Gizleme

Üye grubuna göre ürün fiyatlarını gizleyebilirsiniz.

Fiyat Filtresi

Ürünler en az'dan en çoğa doğru girilen fiyata göre listelenebilir.

Üye Grubuna Özel Bilgi

Üye grubuna göre özel bilgilendirme metni gösterilebilir.

Tanıtım Ürünü

Tanıtım ürünlerini yayınlayabilir, ürün hakkında bilgi verebilirsiniz.